Wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska podkreśla, że Idea Prostego Języka zatacza coraz szersze kręgi. Podczas spotkania w resorcie, swoimi praktykami i doświadczeniami dzielili się eksperci z Google Poland. - Tworzenie takich platform wspólnej wymiany wiedzy pomiędzy administracją oraz biznesem sprzyja transferowi dobrych praktyk. Jest również doskonałym obszarem dalszego wzajemnego doskonalenia – mówi.

Czytaj też: Wobec powyższego postanowiono, jak poniżej – urzędy muszą zmienić język w pismach

Zobowiązanie do używania prostego języka

Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka w swoich instytucjach i wśród osób, z którymi współpracują. To także wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz chęć tworzenia standardów językowych i zachęcanie pracowników do ich stosowania.

Deklaracja ma na celu nie tylko wprowadzenie rozwiązań, które mają ułatwić odbiór komunikatów. Jest też podejmowaniem próby „uwrażliwienia” pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

Uroczystemu podpisaniu deklaracji towarzyszyło spotkanie „Prosty język na stronach internetowych” zorganizowane dla przedstawicieli instytucji, które już wcześniej przystąpiły do porozumienia na rzecz prostego języka. Podczas spotkania eksperci z Google Poland, Premium Consulting czy Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji wyjaśnili, co wpływa na dostępność stron internetowych, jaki związek z treścią na stronie może mieć strategia marki oraz jak strony widzą brokerzy informacji.

Do tej pory deklarację stosowania prostego języka podpisali przedstawiciele:

 • •            Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (inicjator porozumienia),
 • •            Szefa Służby Cywilnej,
 • •            Ministerstwa Energii,
 • •            Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • •            Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • •            Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • •            Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • •            Polskiej Agencji Prasowej,
 • •            Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
 • •            Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie,
 • •            Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 r.),
 • •            Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 r.),
 • •            Ministerstwo Środowiska (od 14 maja 2019 r.).
 • •            Powszechny Zakładu Ubezpieczeń
 • •            Urzędu Miasta Kalisza
 • •            Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Powszechny Zakład Ubezpieczeń reprezentowała Dorota Macieja, członek Zarządu PZU w imieniu Miasta Kalisz oraz Aglomeracja Kalisko-Ostrowska porozumienie podpisał prezydent miasta Kalisz Krystian Kinastowski.

Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się 31 maja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W gronie przyjaciół prostego języka jest już 16 instytucji. Inicjatorem deklaracji na rzecz prostego języka jest MIiR. Pierwsze deklaracje zostały podpisane 3 października 2018 roku.