To już siódme zwycięstwo dotyczące tzw. uchwał anty-LGBT, które zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Kampania Przeciw Homofobii brała udział w sprawie jako uczestnik postępowania. 
Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj: WSA, na wniosek RPO, uchylił kolejne uchwały „anty-LGBT”>>

Sprzeciw wobec promocji ruchów

Sprawa wróciła do WSA w Rzeszowie po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku I instancji. Problem prawny powstał na tle uchwały z września 2019 rady gminy Niebylec. Uchwała miała m.in. na celu  “wyrażenie sprzeciwu wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT”. Podkarpacka gmina była jednym z  około 100 samorządów, które w latach 2019 - 2020 przyjęły tzw. uchwałę anty-LGBT lub Samorządową Kartę Praw Rodzin.
Formą sprzeciwu RPO, Adama Bodnara było wniesienie do 9 wojewódzkich sądów administracyjnych skarg wynikających z treści owych uchwał. Skarga Rzecznika na uchwałę rady gminy Niebylec trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który ją odrzucił. 

Niebylec bez uchwały

Prof. dr Adam Bodnar zarzucił uchwale przyjętej przez radnych i radne gminy Niebylec m.in. to, że jej wydanie wykraczało poza zakres działania gminy i że nie istniała żadna podstawa prawna do jej wydania.

Wskazał również, że prowadzi ona do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wykluczając ze wspólnoty samorządowej mieszkańców identyfikujących się jako osoby LGBT. WSA w Rzeszowie po raz pierwszy rozpoznając sprawę - odrzucił skargę rzecznika uznając, że WSA nie miał uprawnienia do zbadania zgodności uchwały z prawem.

W odpowiedzi na decyzję sądu RPO wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sąd II instancji przyznał mu rację.

Sądy zgadzają się z Rzecznikiem

Istotne jest, że w pozostałych ośmiu sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na tzw. uchwały anty-LGBT Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały dotychczas sześć wyroków uwzględniających skargi RPO i stwierdzających nieważność tych uchwał. - Widać wyraźnie kształtowanie się jednolitego podejścia różnych wojewódzkich sądów administracyjnych w kraju w sprawach ze skarg wnoszonych przez RPO – komentuje decyzje sądów współpracujący z Kampanią Przeciw Homofobii adw. Paweł Knut z Kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci.

Negatywny wpływ tzw. uchwał anty-LGBT na życie osób ze społeczności LGBT potwierdzają opublikowane ostatnio badania przeprowadzone przez KPH i Lambdę Warszawa we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jak czytamy w raporcie  blisko połowa osób LGBTA w Polsce ma poważne symptomy depresji, a osoby LGBTA mieszkające w tzw. "strefach wolnych od LGBT" częściej mają myśli samobójcze.

Sygnatura akt II SA/Rz 1825/21 , wyrok z 29 marca 2022 r.