Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym. Podstawą prawną jest Kodeks wyborczy.

Projekt dotyczy grup wyborców

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób doręczania pakietów wyborczych wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Dotyczy też odbierania kopert zwrotnych od wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

 

Rozporządzenie reguluje też tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie niedoręczonych pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej nie było możliwe do zakończenia głosowania. Dotyczy także przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedostarczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Osoby w kwarantannie dostaną pakiet do drzwi i oddadzą go tak samo

Nie później niż dwa dni przed dniem wyborów, do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym wyborca przebywa i po potwierdzeniu przez przedstawiciela poczty doręczenia na karcie doręczeń oraz na druku potwierdzenia doręczenia z datą doręczenia i wskazaniem przyczyny braku podpisu odbiorcy – takie zasady mają dotyczyć wyborców przebywających w kwarantannie lub izolacji.

Listonosz (w projekcie napisano „przedstawiciel operatora wyznaczonego” czyli poczty), odbierze pakiet w kopercie zwrotnej od wyborcy w kwarantannie lub izolacji najpóźniej w dniu wyborów.

Czytaj też: Pakiety wyborcze mają trafić do skrzynek, ale raczej nie wszyscy je dostaną

Niepełnosprawni i seniorzy nie muszą wrzucać kart do skrzynek-urn, jeśli to zgłoszą przy odbiorze pakietu

Przedstawiciel poczty odbierze koperty zwrotne od wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat „jeżeli wyborca w momencie odbioru pakietu wyborczego zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod adresem wskazanym”.

Dostarczenie do komisji

Operator wyznaczony dokonuje doręczenia odebranych od wyborców kopert zwrotnych, do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, najpóźniej w dniu wyborów w godzinach głosowania.

Te, których przekazanie do czasu zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały, przekazywane są niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.