Rada Ministrów przyjęła w czwartek założenia do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowela ma wprowadzać do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Przyjęte przez rząd założenia zakładają, że należące do samorządów dworce autobusowe, które znajdują się w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługują rocznie ponad 500 tys. pasażerów, będą pełniły funkcję terminalu, gdzie niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc.

Chodzi o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, wejściu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, czy przewiezieniu psa przewodnika.

Jak poinformował w czwartkowym komunikacie CIR, dostosowanie dworców do tych wymagań będzie zadaniem gminy. "Zakłada się, że źródłem finansowania wydatków związanych z dostosowaniem wyznaczonych terminali autobusowych i autokarowych będą opłaty pobierane przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych za korzystanie z dworców. Opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu nie będzie mogła być wyższa niż 2 zł" - czytamy w komunikacie CIR.

Ponadto właściciel dworca będzie mógł zwrócić się do władz samorządowych z wnioskiem o możliwość pełnienia przez dworzec funkcji terminalu do obsługi osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, że poniesie wszystkie koszty związane z jego dostosowaniem. Jest to rozwiązanie korzystne dla małych miejscowości, gdzie mieszczą się np. sanatoria, uzdrowiska itp.

Zgodnie z założeniami, za nieprzestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia przewoźnik drogowy, właściciel terminalu, sprzedawca biletów, biuro podróży, organizator wycieczek będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł. Szczegółowy katalog kar ma być określony w załączniku do ustawy o transporcie drogowym.