W dniach 9-10 września w Warszawie odbędzie się debata nad kształtem skutecznej dyplomacji w nowoczesnym świecie "naznaczonym globalizacją, rewolucją informacyjną i pełnym wzajemnych wielosektorowych powiązań na poziomie społeczności lokalnych, biznesowych i naukowych". Akcent Szczytu zostanie postawiony na wymiar regionalny działań dyplomatycznych – to w nim, zdaniem MPiT, istnieje duży potencjał dla kształtowania korzystnej pozycji Polski w międzynarodowych relacjach. Inicjatorem wydarzenia jest wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Zostanie ono zorganizowane po raz pierwszy w historii.

Dla wzmocnienia promocji

Resortowi zależy na wypracowaniu rozwiązań, dzięki którym będzie można wzmocnić promocję danego kraju, a tym samym jego konkurencyjność i atrakcyjność,  poprzez dyplomację samorządową i ekonomiczną. Marcin Ociepa podkreśla, że współczesna dyplomacja ekonomiczna wymaga stałego udoskonalania i zwiększania pola jej oddziaływania. – Aby o to skutecznie zabiegać, należy sięgać po szerokie spectrum środków, a więc być aktywnym w  lokalnych ekosystemach powiązań, zwiększać zakres międzynarodowej współpracy regionalnej z udziałem samorządów, a przede wszystkim nawiązywać lub wzmacniać międzynarodowe relacje biznesowe i instytucjonalne - mówi.

 

Hasłem wydarzenia jest „Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności”. Resort przewiduje, że weźmie w nim udział ok. 1000 uczestników. Ponad 100 panelistów reprezentujących różne środowiska i potrzeby będzie rozmawiać o najlepszych praktykach uprawiania dyplomacji na świecie, o nowych formach współpracy i skutecznych kanałach dobrej dyplomacji w regionie. Służyć temu będą cztery sesje plenarne i panele dyskusyjne 
w trzech równoległych blokach: samorządowy, biznesowy i naukowy. Debatom towarzyszyć będą spotkania w formacie B2B, seminaria eksperckie i warsztaty.

Czytaj też: Wpłynęło 213 zarysów projektów w programie "Rozwój lokalny"

Podczas Szczytu odbędzie się sesja ministerialna z udziałem ministrów z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy, która będzie dotyczyć zagadnień dyplomacji ekonomicznej i promocji gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym będzie  V Kongres Klastrów Polskich „Dla siebie, czy dla innych?”.

W roli współorganizatorów honorowych Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej wystąpią Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz instytucje z obszaru biznesu, nauki i samorządu, a także regiony zagraniczne: region Lombardia, Veneto, Galicja, Hauts-de-France oraz organizacje międzynarodowe - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejski Komitet Regionów (m.in. Zastępca Sekretarza Generalnego OECD - Ludger Schuknecht).