Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił dziś akt oskarżenia przeciwko 28 osobom uczestniczącym w procederze bezprawnego przywłaszczania warszawskich nieruchomości. Akt oskrażenia przygotował prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak poinformowano, prokuratura tanadzorowała śledztwo o sygn. VI Ds 41/14 dotyczące zorganizowanej grupy osób, która w latach 2009-2014 dokonywała szeregu przywłaszczeń nieruchomości położonych na terenie Warszawy. Ujawniono ponad 20 „przywłaszczonych nieruchomości” o wartości od kilkuset tysięcy zł do około 4 mln. zł każda.

Z informacji prokuratury wynika, że sposób działania sprawców polegał na wyszukiwaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (niehipotekowanych), a następnie przejmowaniu ich na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Do wyszukiwania nieruchomości, które nadawały się do „przejęcia”, członkowie grupy wykorzystywali pracowników urzędów dzielnic Wawer oraz Bielany, którzy w zamian za korzyści finansowe przekazywali im dane chronione z rejestru gruntów. Do przestępczej współpracy grupa wykorzystywała również pracowników sądów celem uzyskiwania bezprawnego wglądu do akt.


Pełna treść artykułu pt. Prokuratura oskarża grupę przejmującą warszawskie nieruchomości dostępna w serwisie LEX.pl>>>