Celem pozostałych poprawek jest poszerzenie zakresu nowelizacji o zmiany dotyczące sołtysów uprawnionych do świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz pobierających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - tak, aby świadczenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie powodowało obniżenia świadczenia uzupełniającego.

Nowelizacja - co warto podkreślić - jest inicjatywą Senatu.

Czytaj: Od 1 marca sołtysi otrzymają wyższe świadczenie>>
 

Sołtysi postulowali, Senat się przychylił

Inicjatywa senatorów - jak mówił przewodniczący komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (KO) - powstała na skutek petycji skierowanej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W petycji wskazano na potrzebę modyfikacji przepisów tej ustawy, gdyż jej literalne stosowanie spowodowało nieprzyznanie świadczeń znacznej grupie sołtysów, w tym takim, którzy pełnili funkcję sołtysa przez dwie kadencje, lecz nie spełnili wymogu pełnienia tej funkcji przez osiem lat. Praktyka stosowania regulacji prawnych dotyczących wyborów na sołtysa była taka, iż gminy często w sposób nieuprawniony ogłaszały wybory na nową kadencję o kilka dni wcześniej i skracały formalnie sołtysom okres sprawowania funkcji, tym samym pozbawiając niektóre osoby prawa do świadczenia pieniężnego ze względu na niespełnienie wymogu ośmiu lat pełnienia funkcji sołtysa. Ponadto autorzy petycji postulowali uchylenie przepisów, które pozbawiają prawa do świadczenia pieniężnego sołtysów seniorów pełniących funkcję wyłącznie przed 1990 r., mimo że podobnie jak ich następcy otrzymali mandat mieszkańców w wyborach bezpośrednich i demokratycznych, a dodatkowo pracowali na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecne.

Ostatnia poprawka określa termin wejścia nowelizacji w życie - na 30 dni od dnia ogłoszenia. Początkowo proponowano, by zaczęła ona obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

 

Co wynika z obecnych przepisów?

Według obowiązującej ustawy świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez osiem lat oraz osiągnęły wiek emerytalny: kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Ponadto do okresu pełnienia funkcji sołtysa, który warunkuje przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

pru/ pap