"Mimo piastowania wysokich funkcji i wykonywania wielu obowiązków zawodowych, zawsze jest ambasadorem Ziemi Śląskiej oraz wielkim orędownikiem działań związanych z naszym regionem i dobrem jego mieszkańców" - napisano w uzasadnieniu środowej uchwały Rady Miasta.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku, podczas dorocznych dni Rybnika.

O honorowe obywatelstwo dla Musioła wnioskował prezydent miasta Adam Fudali, wspierany przez liczne grono zwolenników wyróżnienia w ten sposób zasłużonego społecznika.

"Józef Musioł na stałe mieszka w stolicy, gdzie mocno propaguje wyniesione z domu tradycje, szefując założonemu przez siebie Towarzystwu Przyjaciół Śląska w Warszawie. Jest znakomitym publicystą, autorem licznych książek i artykułów ukazujących losy mieszkańców naszego regionu" - argumentował prezydent.

Józef Musioł będzie piątym honorowym obywatelem 140-tysięcznego Rybnika. Tym tytułem samorządowcy wyróżnili również b. premiera i szefa europarlamentu Jerzego Buzka, katowickiego arcybiskupa seniora Damiana Zimonia, kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Mieczysława Brzosta, który przez wiele lat gromadził i opublikował materiały dotyczące walki Ślązaków o wolność.

Józef Musioł, doktor nauk prawnych, urodził się 9 stycznia 1933 r. w Połomi k. Wodzisławia Śląskiego. Pochodzi z rodziny o powstańczych tradycjach. W latach 1951–53 był nauczycielem w szkole podstawowej. Ukończył prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1957 r. pracował w organach wymiaru sprawiedliwości, na stanowiskach od aplikanta sądowego po sędziego Sądu Najwyższego.

Był zastępcą redaktora naczelnego „Prawa i Życia”. W 1979 r. został zastępcą dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W 1983 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był też członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Działa w wielu instytutach naukowych, jest inicjatorem przedsięwzięć kulturalnych, przewodniczącym Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim, dwukrotnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Ślązaka Roku.

W ostatnim czasie Musioł wydał książkę "Dramat zaklęty w listach" - to historia miłości pochodzącego z Jastrzębia dowódcy największego zgrupowania Armii Krajowej na południu Polski i więźnia politycznego w okresie stalinowskim Dominika Danowskiego-Ździebło „Kordiana” oraz jego żony Heleny. Autor pracował nad tą publikacją przez 2,5 roku.

W sumie Musioł napisał ponad 20 książek. Część z nich opisuje dramatyczne losów Ślązaków i ich dyktowane patriotyzmem wybory życiowe. Swoje doświadczenia jako sędziego Musioł wykorzystał w najnowszej, czekającej na publikację książce – powieści o sędzim, pokonującym kolejne szczeble zawodowej kariery.