Rynek zamówień publicznych to znaczące źródło pozyskiwania zleceń dla firm. Znajomość procedur przetargowych jest jednym z czynników, który może stanowić o sukcesie efektywnego pozyskania zlecenia przez wykonawcę.

Zdaniem Wojciecha Malusiego, Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, zamówienia publiczne to ciągle gorący temat. W bieżącym roku przeprowadzono kolejne nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, wciąż toczy się także dyskusja o założeniach do nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Dlatego też seminarium podczas jesiennych targów w Warszawie pozwoli na przedyskutowanie tematów, które interesują zarówno inwestorów, jak i wykonawców - podsumowuje prezes Malusi.

Podczas seminarium prelegenci poruszą takie zagadnienia w obrębie zamówień publicznych jak: odpowiedzi na pytania wykonawców (wyjaśnienia treści SIWZ) nie mogą być wymijające; zatrzymanie wadium narzędziem do zwalczania zmów przetargowych, a nie źródłem dochodów; wielokrotne wzywanie wykonawcy do składania wyjaśnień treści oferty lub dokumentów; zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieprawdziwe informacje a oświadczenie woli wykonawcy oraz należyte zabezpieczanie oferty wadium.

Seminarium odbędzie się podczas Targów "Infrastruktura" 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp dla słuchaczy jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji u organizatora www.oigd.com.pl. Wymagana jest również wcześniejsza rejestracja na targi.

Więcej informacji: www.infrastruktura.info