Samorządy podzielą się dochodami z enrgetyki jadrowej

Na elektrowniach jądrowych zarobią nie tylko gminy, które będą miały na swoim terenie instalacje, ale także gminy z nimi graniczące. Samorząd mający na swoim terenie instalacje jądrowe będzie musiał bowiem oddać na rzecz sąsiadów 50% wpływów z podatku od nieruchomości, który zostanie uiszczony przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące atom.

Uchwalona przez Sejm ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących ustanawia reguły podziału korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych. Chodzi o podział wpływów z podatku od nieruchomości pomiędzy gminą mającą na swoim terenie instalację jądrową a gminami sąsiednimi (ościennymi). I tak jednostka samorządowa posiadająca na swoim terenie elektrownię jądrową lub jej część, dla której wydano pozwolenie zgodnie z odrębnymi przepisami, będzie uiszczać na rzecz graniczących z nią gmin opłatę w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości wpłacanego przez inwestora, a następnie podmiot eksploatujący elektrownię jądrową lub jej części. Opłata zostanie równo podzielona pomiędzy uprawnionymi gminami i będzie stanowiła ich dochód własny. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że opłata na rzecz gmin ościennych nie będzie przysługiwała jednostce, na której terenie znajduje się inna elektrownia jądrowa lub jej część. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości zapłaconego przez elektrownię jądrową będzie też służyć – po pomniejszeniu o opłatę przekazaną na rzecz gmin ościennych – do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 czerwca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 7 czerwca 2011 r.