Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), (a zdaniem niektórych ekspertów także innych oświadczeń), podpisanego elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Mimo iż do 18 października 2018 r. będzie można złożyć oferty w formie „papierowej”, prowadzenie dużych postępowań bez specjalnego oprogramowania nie będzie możliwe. Od 18 października 2018 r. konieczna będzie pełna elektroniczna komunikacja, bez możliwości korzystania z tradycyjnych, używanych do tej pory form.

Więcej czytaj TUTAJ

O elektronizacji zamówień publicznych przeczytaj także w programie LEX w komentarzu praktycznym "Elektronizacja zamówień publicznych”