Wizytówka miejsca

Budowanie marki miejsca przez lata było traktowane, jako działanie, „o którym trzeba pomyśleć”. Momentem przełomowym dla tego podejścia była organizacja mistrzostw Euro 2012, po której zauważalnej zmianie uległo nastawienie wielu samorządowców. Efektem tej zmiany było pojawienie się na polskim rynku licznych kampanii prezentujących ofertę turystyczną miast oraz regionów. Jednocześnie, coraz powszechniejsza staje się świadomość, że budowanie wizerunku, to działanie, którego efekty mierzalne są dopiero w wieloletniej perspektywie czasowej. Pomimo tego, trend promocyjny nabiera siły, a na działania tego typu władze lokalne przeznaczają coraz większe środki budżetowe. W jaki sposób zadbać o to, aby zostały one wykorzystane mądrze?

Koalicja

U podstaw sukcesu leży uświadomienie sobie faktu, iż odosobnione działania samorządowych organów odpowiedzianych za promocję stają się niewystarczające. W dobie wszechotaczającego zalewu komunikatów promocyjnych, społeczeństwo wykształciło w sobie swoistą reklamoodporność. Dlatego ważne jest budowanie koalicji podmiotów uwiarygadniającej oraz działających na korzyść marki miejsca. Szczególnie wartościowa okazuje się tu współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata biznesu. Współpraca promocyjna z najprężniej działającymi firmami z danego miejsca uwiarygadnia i wzmacnia (również finansowo) prezentowaną przez samorząd narrację. Dodatkowo, obie strony czerpią z takiej kooperacji korzyści wizerunkowe. Organizacje pozarządowe stanowią z kolei, wspaniałe zaplecze merytoryczne dla działań prowadzonych w oparciu o wartości, z jakimi chce być kojarzone miasto lub region. W obu przypadkach ważną rolę odgrywają też kanały dotarcia, którymi dysponują takie podmiot. Samorząd nie powinien jednak zapomnieć, że to do niego należy rola koordynatora takiej koalicji.

Ambasadorowie

W działaniach promocyjnych warto też zadbać o wykreowanie ambasadorów swojego miejsca. Jednak, kim powinny być takie osoby? Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w roku 2014 przez ośrodek badawczy SW Research na zlecenie VMG PR pokazują wyraźnie, że osoby planujące swoje wyjazdy, w roli najbardziej wiarygodnych ambasadorów miejsca widzą zadowolonych turystów oraz zwykłych mieszkańców danego miejsca.

Kto jest zdaniem badanych najlepszym ambasadorem miejsca?

Źródło: „Polska na wakacjach, czyli o promocji miejsc oczami turystów”; SW Research, VMG PR; 2014

@page_break@


Zadowoleni turyści, to osoby, które jadąc w dane miejsce odnajdują taką ofertę, jaka została im obiecana i nie czują się oszukani. Kluczowa jest tu więc rzetelność propozycji wystosowanej przez specjalistów od promocji. Warto pomyśleć również o zaangażowaniu w proces promocyjny własnych mieszkańców.

Aby spełnili oni rolę ambasadorów, powinni czuć się współodpowiedzialni za swoje miejsce. Dlatego wartościowe okazują się działania skierowane do lokalnej społeczności, mające na celu wypracowanie takiego poczucia. Dobrym przykładem takiego działania jest internetowa platforma crowdsourcingowa „Otwarta Warszawa”, dzięki której mieszkańcy miasta dzielą się pomysłami na modernizację swojej najbliższej okolicy.

Projekt Otwarta Warszawa umożliwia angażowanie się mieszkańców miasta w kreowanie jego przestrzeni. To właśnie kreatywność warszawiaków inspiruje samorząd do działania oraz pomaga wzmacniać markę miasta. Warszawiacy projektują zieleń miejską, usprawnienia transportowe, zagospodarowanie brzegów Wisły, tworzą ofertę kulturalną. Ich pomysły są prezentowane na platformie internetowej stworzonej przez miasto stołeczne Warszawę wraz z firmą MillionYou. Przez trzy miesiące nadesłano ponad 500 projektów, a społeczność uczestnicząca w dialogu przekroczyła liczbę 12 tys. mieszkańców! Platforma oparta na zasadzie partycypacji integruje mieszkańców miasta.

Dzięki niej, każdy może być autorem twórczej idei i pomysłu. Każdy może też ją skomentować lub uzupełnić.” – opisuje Maria Schicht, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wspólnie


Podczas planowania działań z zakresu marketingu miejsca, warto zadać sobie pytanie, czy sąsiednie miejscowości są faktyczną konkurencją naszego miejsca. Często okazuje się, że obecność turystów w okolicy przekłada się na wzrost zainteresowania całym regionem. Dlatego, może się okazać, że podmiotom samorządowym o wiele bardziej opłaca się połączyć swoje siły, w celu zapewnienia komunikacji mocniejszego wydźwięku. Przykładem takiego działania może być prowadzona przez miasta położone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, kampania „7 Cudów Mazur”.

„Chcąc być konkurencyjnymi dla regionów bardziej rozwiniętych i bogatszych musimy działać wspólnie by stworzyć urozmaiconą oraz ciekawą ofertę całoroczną. Choć jako miasta tworzące 7 Cudów Mazur jesteśmy do siebie podobni, reprezentujemy spójny obszar to jednak każde z nas ma coś charakterystycznego i wyjątkowego. Naszym zadaniem jest wydobycie tych „perełek” i stworzenie z nich takiej oferty turystycznej, która niezależnie od pory roku będzie atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców. Mazury potrzebują również nowych atrakcji i cały czas rozwijającej się infrastruktury turystycznej i to jest właśnie zadanie dla miast tworzących markę 7 Cudów Mazur oraz zawiązanego przez nie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.” – podkreśla Stella Hałaburda, Inspektor ds. Turystyki Promocji i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

Wyniki raportu „Polska na wakacjach, czyli o promocji miejsc oczami turystów” pokazują, że przy podejmowaniu działań z zakresu promocji miejsca, warto pomyśleć o nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami. Wartościowa okaże się zarówno kooperacja z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Innym przykładem opłacalnego współdziałania jest zjednoczenie się z innymi podmiotami samorządowymi, w celu prowadzenia kompleksowej promocji regionu. Nie mniej ważnym działaniem, stojącym przed osobami odpowiedzialnymi za promocję miejsca, jest wykreowanie ambasadorów jego marki.

(Agencja VMG PR)