Jak podkreśla Ministerstwo Sportu i Turystyki, wprowadzenie nowych rozwiązań to efekt postulatów władz lokalnych. W ramach podjętych przez resort działań funkcjonować będą programy: szkolny, modernizacji, lekkoatletyczny oraz ponadlokalny o budżecie na kwotę 291 440 000 zł. Dodatkowo realizowany będzie program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W 2017 r., na wszystkie inwestycje sportowe zaplanowano łącznie 443 340 000 zł.

Przyczyną rezygnacji funkcjonującego dotychczas sytemu dofinansowania programu regionalnego była nadmierna biurokracja, mała przejrzystość w doborze inwestycji na szczeblu urzędów marszałkowskich, oraz brak stosowania się przez te urzędy do wytycznych ministerstwa. Do tej pory wnioskodawcy najpierw składali dokumentację do UM, a kilka miesięcy później, ponownie do ministerstwa. Niestosowanie się urzędów marszałkowskich do zaleceń resortu często skutkowało odrzuceniem wniosku danej JST. Składanie wniosków bezpośrednio do ministerstwa skróci czas oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu.

Ponadto, beneficjenci często uzyskiwali niższe dofinansowanie lub nie otrzymywali go wcale. Dochodziło do sytuacji, że zamiast inwestować w infrastrukturę sportową konkretnej gminy, UM wolały oddać pieniądze do ministerstwa, ograniczając możliwości inwestycyjne w regionach. Dodatkowo urzędy marszałkowskie nie współfinansowały z własnych środków projektów, a tylko rozdzielały fundusze z ministerstwa, pełniąc nota bene rolę pośrednika.

(msport.gov.pl)

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami