Ostatnie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi spowodowały w wielu gminach spore podwyżki opłat za śmieci. Liczne skargi w tej kwestii, skłoniły Rzecznika Praw Obywatelskich do podjęcia wielu działań o charakterze generalnym.

Jedno z nich dotyczy pisma mieszkańca gminy Stawiguda. W swojej skardze napisał, że jako ojciec wielodzietnej rodziny, obawia się zapowiedzianej podwyżki opłat za śmieci. Wzrost cen będzie bowiem sporym kłopotem dla domowego budżetu.

RPO zwrócił się do Rady Gminy Stawiguda o przedstawienie swojego stanowiska w tej kwestii. Zdaniem Rzecznika, obowiązujące przepisy zakładają możliwość wprowadzenia ulg w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych.

W swojej odpowiedzi, Rada Gminy poparła przedstawiony przez RPO pogląd. Zapowiedziała również, że wprowadzenie ulg planowane jest od początku przyszłego roku.

(rpo.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami