Raport z diagnozy KSKL „Rola radnego w samorządzie gminnym?” został przedstawiony 28 maja w Centrum Zielna. W kontekście toczącej się dyskusji na temat nowelizacji ustawy o samorządzie gminny, zapytano blisko 100 samorządowców, którzy są absolwentami Szkoły Liderów o ich wizję roli radnych w kontekście współpracy z władzą wykonawczą .

 


W samorządach stoimy przed dylematem sprawności działania vs. Uczestnictwa obywateli. Radny musi łączyć i równoważyć pomysły wójta i mieszkańców i stać się fragmentem mechanizmu wyrównawczego poprzez dystrybucję środków gminy. Jest to konieczne, bo jeśli spojrzymy na lokalizację inwestycji wybranych np. w budżetach partycypacyjnych, to większość z nich jest w tych częściach miasta, gdzie mieszkają ludzie potrafiący się zorganizować do działania, posiadający duży kapitał społeczny. – mówił prezes Szkoły Liderów Przemysław Radwan-Rohrenschef.


Wybieranie tych samych osób na stanowiska wójtów i burmistrzów świadczy o braku silnych lokalnych liderów w polskich gminach. Mamy kłopot z jakością rad gmin i miast, często brakuje im podstawowej wiedzy o ekonomice działania gminy. Trudno im przygotować silne argumenty w dyskusji ze sprawnie działającymi ekspertami z urzędów kierowanych przez wójta. Z drugiej strony szkolenia dla radnych również nie cieszą się popularnością- komentowała wnioski z raportu dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska z Zakładu Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki Politechniki Warszawskiej.

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów to ciało opiniotwórcze złożone z absolwentów Szkoły Liderów z całej Polski, które zbiera głosy środowisk lokalnych w sprawach regulacji i reform ich dotyczących. – Warto, aby ten głos był słyszalny. 20-letnie doświadczenie pracy z liderami lokalnymi pokazało nam, że o reformach i regulacjach obejmujących swoim zasięgiem cały kraj mówi się na poziomie centralnym, przy niewielkim udziale społeczności lokalnych, czyli tych, którzy są realnymi odbiorcami wdrażanych rozwiązań – mówi Przemysław Radwan-Rohrenschef. Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów jest ciałem różnorodnym światopoglądowo. Do sieci należą zarówno przedstawiciele samorządu, jak i aktywni członkowie stowarzyszeń i lokalnych organizacji.

Poprzednie diagnozy przygotowywane przez KSKL dotyczyły lokalnego wdrażania polityki kwestii darmowego podręcznika, a także sytuacji Orlików w związku ze zbliżającym się terminem przejścia ich finansowania z budżetu państwowego pod budżet gminny.

(www.kskl.eu)