Są to jedyne studia w regionie Podkarpacia, które prowadzone będą w ramach współpracy dwóch uczelni: publicznej Politechniki Rzeszowskiej oraz niepublicznej WSPiA. Ponadto, patronat nad tymi studiami objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

- Skorzystać z nich będą mogły zarówno osoby, które uczestniczą w przygotowaniu i dokumentowaniu zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujące oferty po stronie wykonawców. Absolwenci nabędą wiedzę pozwalającą im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych - tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt, dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, a także podkreśla, że takie umiejętności będą w cenie, gdy Polska otrzyma ogromne środki unijne z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Jak zapewniają obie uczelnie, studenci uzyskają zarówno wiedzę od strony teoretycznej, jak i umiejętności praktyczne. - Program studiów został tak opracowany, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych. Znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Prowadzić je będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, nauczyciele akademiccy z WSPiA i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy mający doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - informuje Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

Cały tekst dostępny jest na: http://rzeszow.gazeta.pl