Według stanu na dzień 20 sierpnia br. w całym kraju zarejestrowano 1139 komitetów wyborczych. Sześć z nich to komitety wyborcze partii, jeden – koalicji, 77 – organizacji i 1055 komitetów wyborczych wyborców.

Z komitetów wyborczych partii PKW zarejestrowała: komitet wyborczy Partii Razem, komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, komitet wyborczy Ruch Narodowy RP, komitet wyborczy Partia Zieloni, komitet wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina oraz komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. PKW zarejestrowała też komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni Samorządowcy i koalicyjny komitet wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Komitet wyborczy może rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami i prowadzić agitację wyborczą po wydaniu przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety wyborcze powinny zawiadomić o utworzeniu PKW lub właściwego komisarza wyborczego do 27 sierpnia.

Do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu zgłosić należy zawiadomienie o utworzeniu:

  • komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie
  • komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
  • komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

 

Czytaj też Są pierwsze komitety wyborcze. Za PKW podajemy zasady ich tworzenia