Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie kwalifikowaną większością głosów. Głosowało 21 radnych, za było 13 z nich. Przyjęty w Sosnowcu program wzorowany jest na doświadczeniach Częstochowy, gdzie pierwsze takie rozwiązanie w kraju wprowadzono w ub. roku.

Przewidziany na trzy lata pilotażowy program wsparcia dla zapłodnienia in vitro formalnie w Sosnowcu już ruszył. Uchwałę o rozpoczęciu programu radni przyjęli w maju - dotyczącą jednak tylko tegorocznej jego realizacji. Na tej podstawie miasto mogło ogłosić konkurs dla podmiotów leczniczych, mających realizować program.

Środowa uchwała dotyczy realizacji programu od 1 listopada do końca 2015 r. Przewiduje wydanie w tym roku 60 tys. zł, co oznacza że wsparciem może zostać objętych 20 potrzebujących par. Budżet programu w kolejnych latach ma być ustalany z końcem każdego roku kalendarzowego.

W programie mogą wziąć udział mieszkające w Sosnowcu małżeństwa, w których kobieta mieści się w przedziale wieku - 20-37 lat według rocznika urodzenia. Pary te muszą kwalifikować się do leczenia niepłodności metodą in vitro zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, a także przejść wcześniejsze leczenie niższego rzędu (przez co najmniej dwa lata), które zakończyło się niepowodzeniem lub mieć bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

Zgodnie z zapisami programu w 207-tysięcznym mieście problem niepłodności może dotyczyć ok. 6 tys. par. Wielkość populacji wymagającej leczenia poprzez zapłodnienie in vitro oszacowano na 136 par. Miasto zakłada, że miernikiem efektywności programu powinna być pomoc w uzyskaniu ciąż u co najmniej 25 proc. zakwalifikowanych do niego par.

Zgodnie z założeniami program ma objąć dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie jednak nie więcej niż 3 tys. zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci. Program zakłada też możliwość dofinansowania powtórnego zabiegu in vitro zarodkami uzyskanymi we wcześniej przeprowadzonej procedurze. W całym okresie realizacji programu jedna para może jednak skorzystać z dofinansowania tylko raz.

Pełna nazwa sosnowieckiego programu brzmi „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec”.

Będący wzorem dla Sosnowca program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014" rozpoczął się pod koniec ub. roku – z limitem dofinansowania dla 36 par. Do udziału w nim zakwalifikowano 12 spośród ponad 30 zgłoszonych par. Każda z nich otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. W tym roku dofinansowaniem w Częstochowie może zostać objętych 50 par.