Za przyjęciem budżetu głosowało 25 radnych, przeciwko było siedmiu radnych. Przeciw uchwale budżetowej głosowali opozycyjni radni PiS.

Marszałek województwa dolnośląskie Cezary Przybylski podkreślił, że ponad 52 proc przyszłorocznego budżetu zostanie przeznaczonych na transport. „To kwota ponad 700 mln zł i jest to więcej o 100 mln zł niż w tym roku” - powiedział podczas sesji budżetowej Przybylski.

Najwięcej z kwoty przeznaczonej na transport - ponad 500 mln zł - trafi na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich. Z tej kwoty będą pokrywane m.in. wkłady własne do inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Chodzi m.in. o budowę obwodnic w Bolesławcu i Dzierżoniowie, oraz dróg dojazdowych do mostu w Ciechanowie.

Wydatki w przyszłorocznym budżecie województwa będą również wyższe od tegorocznych m.in. w kulturze, ochronie zdrowia, ochronie środowiska i edukacji.

Na edukację i naukę w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano niemal 100 mln zł, podobnie na kulturę. Na ochronę zdrowia zaś ponad 64 mln zł.

Jak informowała wcześniej skarbnik województwa dolnośląskie Elżbieta Berezowska, dochody w przyszłym roku z tytuł PIT i CIT wyniosą 690 mln zł, a dotacje, które wpłyną do kasy województwa (w tym dotacje z budżetu państwa) - ponad 250 mln zł. Deficyt budżetu planowany jest na ponad 46 mln zł.

Berezowska poinformowała również, że główny akcent w przyszłorocznym budżecie zostanie położony na inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. W projekcie zapisano, że funduszy unijnych w przyszłym roku w kasie województwa będzie ponad 500 mln zł. Dzięki tej kwocie zrealizowanych zostanie ponad 100 projektów.

Przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej głosowali radni PiS. Andrzej Jaroch, szef opozycyjnego klubu PiS, podkreślił, że w projekcie przyszłorocznego budżetu brakuje „wizji, która pozwalałaby kolejnym budżetom nabierać rozpędu w docieraniu do nowych źródeł finansowania rozwoju regionu”. „Apelujemy też o zmniejszenie wydatków na administrację” - powiedział Jaroch.(PAP)