Jak poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, deklarację w imieniu resortu podpisał dyrektor generalny Robert Bartold. Urząd z Gorzowa reprezentował Roman Sondej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.


- Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród osób, z którymi współpracują. To także wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz chęć tworzenia standardów językowych i zachęcanie pracowników do ich stosowania - czytamy w oświadczeniu wydanym z okazji podpisania deklaracji.

Sprawdź w LEX: Czy sprawy organizacyjne urzędu powinny być regulowane pismami okólnymi czy zarządzeniami? >

Jak podkreślono, deklaracja ma na celu nie tylko wprowadzić rozwiązania, które mają ułatwić odbiór komunikatów to także podejmowanie próby uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

Czytaj: Wobec powyższego postanowiono, jak poniżej – urzędy muszą zmienić język w pismach >>


Do tej pory deklarację stosowania prostego języka podpisali przedstawiciele:

 • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (inicjator porozumienia),
 • Szefa Służby Cywilnej (od 3 października 2018 r.),
 • Ministerstwa Energii (od 3 października 2018 r.),
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (od 3 października 2018 r.),
 • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (od 3 października 2018 r.),
 • Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (od 3 października 2018 r.),
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (od 3 października 2018 r.),
 • Polskiej Agencji Prasowej (od 3 października 2018 r.),
 • Lubelskiej Fundacji Rozwoju (od 3 października 2018 r.),
 • Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie (od 3 października 2018 r.),
 • Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 r.),
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 r.),
 • Ministerstwo Środowiska (od 14 maja 2019 r.),
 • Powszechny Zakładu Ubezpieczeń (od 31 maja 2019 r.),
 • Urzędu Miasta Kalisza (od 31 maja 2019 r.),
 • Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (od 31 maja 2019 r.),
 • Lubuski Urząd Wojewódzki (od 24 czerwca 2019 r.).

Sprawdź w LEX: 

Procedura wartościowania stanowisk pracy w urzędzie >

Skuteczne doręczenie pisma w siedzibie organu podatkowego w przypadku odmowy jego przyjęcia - omówienie orzecznictwa >

Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt >

Czy e-maile ze służbowej skrzynki pocztowej pracownika urzędu stanowią informację publiczną? >