Nowa instytucja będzie właściwą w sprawach z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. W efekcie, zastąpi dotychczasowe działania w tych kwestiach podejmowane przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. NCRSO zarządzać będzie programami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w trybie określonym w rozdziale 3 projektu ustawy, oraz będzie je finansować lub współfinansować.

Zadania realizowane przez Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego mają przyczynić się do budowy wspólnoty obywatelskiej, poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprawę sprawności instytucjonalnej zorganizowanych form społeczeństwa czy wzrost ich profesjonalizmu działania. Instytucja będzie ponadto wspierać pozyskiwanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty środków pozabudżetowych na działalność, dotyczącą wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój kadry organizacji pozarządowych.

(wartowiedziec.org)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami