Zgodnie z projektem opracowanym przez ministra infrastruktury, rząd poprawi dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

 

Zasięg działania programu

Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo – w okresach poza sezonem (marzec – maj oraz październik – listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec – sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób.

Forum Współpracy dla Podtatrza

Program będzie koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Główne cele programu to zapewnienie infrastruktury transportowej, poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i efektywny system zarządzania transportem.

Przykładowe inwestycje to rewitalizacja linii 99 Chabówka-Zakopane, która ma być zrealizowana do 2023 r. za 356 mln zł oraz przebudowa dróg przez gminy i powiaty przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych.

Wśród dalszych przykładowych inwestycji planowanych do 2030 r. jest m.in. rozbudowa linii kolejowej nr 99 o drugi tor na wybranych odcinkach Nowy Targ – Zakopane czy budowa obwodnic – Nowy Targ, Zakopane, Chochołów, Czarny Dunajec, Jabłonka, a także budowa ścieżek rowerowych oraz sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych.