Bronisław Komorowski wręczył we wtorek odznaczenia państwowe, dyplomy i flagi laureatom akcji „Majówka z Polską” oraz statuetki finalistom II. edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Prezydent wskazywał, że ludzie dostrzegają dobre zmiany w swoich małych ojczyznach, co jest wielkim osiągnięciem samorządowców. - Mamy wszyscy ogromną satysfakcję dzisiaj patrząc, że inni chcą nas naśladować, oceniają naszą drogę jako drogę sukcesu – zaznaczył.

Wspomniał, że sekundujemy Ukrainie w jej walce nie tylko o utrzymanie własnej niepodległości, kursu prozachodniego, ale także w trudnym dziele pogłębiania reformy samorządowej. - Wiemy, że to jest fundament demokracji i fundament rozwoju – ocenił.

Prezydent nawiązując do ciężaru statuetki Nagrody Obywatelskiej mówił, że za tym się kryje także waga dokonań i sukcesu. – Chcę za te wszystkie sukcesy podziękować. One się składają na wielką mozaikę sukcesów Polski całego 25-lecia Wolności – podkreślił.

Bronisław Komorowski dziękował także za odpowiedź na akcję „Majówka z Polską”, która – jak wskazywał – wpisuje się priorytet prezydentury, jakim jest kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu.

Samorządom dziękował również za włączenie się w realizację projektu Kart Dużej Rodziny. – Celem strategicznym Polski musi być przełamanie kryzysu demograficznego – podkreślił. Jak dodał, dziś jest ostatnia chwila na zmobilizowanie wszystkich sił, zasobów na to, aby wspólnym wysiłkiem władz centralnych, samorządów, organizacji, stowarzyszeń, kościołów przełamać kryzys demograficzny.

Prezydent ocenił, że trzeba szukać nowych źródeł ludzkiej energii, siły, która pozwoliłaby na wejście z optymizmem i zaangażowaniem w następne 25-lecie. @page_break@

Bronisław Komorowski jest zdania, że poziom partycypacji obywateli w rozwiązywaniu problemów centralnych i lokalnych nie zawsze jest satysfakcjonujący. – Dalszy rozwój Polski wymaga uaktywnienia, wymaga uruchomienia źródeł energii obywatelskiej – zaznaczył.

Wspomniał też, że choć Polacy akceptują członkostwo w UE, to frekwencja w wyborach po do PE była niezadowalająca. – To stawia problem mobilizacji do zajmowania bardziej obywatelskich postaw – podkreślił Bronisław Komorowski.

W uroczystości wzięli udział Zastępcy Szefa KPRP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki, ministrowie i doradcy Prezydenta RP oraz Szef BBN Stanisław Koziej.

Prezydent wręczył także dyplomy oraz flagi laureatom akcji „Majówka z Polską”. Wyróżnione zostały:

Miasto Białystok – za Najpiękniej Udekorowany Budynek Publiczny - osiemnastowieczny pałacyk gościnny Branickich, będący siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Miasto Katowice – za Najpiękniej Podświetloną Przestrzeń Publiczną- pomniki: Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich, hala widowiskowo-sportową – katowicki Spodek, galeria Rondo Sztuki.

Miasto Kraków – za Najpiękniej Udekorowaną Przestrzeń Publiczną - imponująca flaga przytwierdzona do balonu widokowego wzniosła się w Krakowie na wysokość 152 metrów.

Miasto Lublin – za Najpiękniej Podświetlony Budynek Publiczny - lubelskiego Magistratu.

Laureatami Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP zostali:

W kategorii Wspólnota Obywatelska:
Opracowanie społecznego projektu zagospodarowania plaży w gminie Płużnica - Gmina Płużnica

W kategorii Partnerstwo Samorządów:
Program budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej systemem szkoleń osób bezrobotnych
Powiat Nyski (bezpośredni realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie)

W kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna:
Razem dla Motylkowego Oddziału - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”