Zadaniem pełnomocnika będzie stworzenie systemu realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności, który będzie pomagał kojarzyć naukowców i przedsiębiorców, pozwalał na pozyskiwanie pieniędzy na badania naukowe i wdrażanie projektów, m.in. z funduszy unijnych na innowacyjność w latach 2014-2020. Przewiduje się powołanie agencji innowacyjności, która będzie wspomagać tzw. komercjalizację wiedzy.

Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że wiele miast w kraju, dzięki aktywności środowisk naukowych otrzymało bardzo dużo środków na wsparcie badań i wdrażanie ich wyników, a w regionie kujawsko-pomorskim podobnych działań nie podjęto.

"Musimy więc zmienić system, pomóc naszym uczelniom, aby były bardziej aktywne i ubiegały się o środki. W agencji innowacyjności będą pracować specjaliści z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z dziedziny komercjalizacji wiedzy, którzy będą wręcz pukać do naukowców i przedsiębiorców, aby próbować ich ze sobą kojarzyć oraz umożliwiać powstawanie nowych projektów i inwestycji" - powiedział Całbecki.

Nowo powołany pełnomocnik zaznaczył, że wspierane będą takie pomysły i projekty, które będą miały szanse na wdrożenie produkcyjne. Wskazał przy tym na badania interdyscyplinarne, łączące wysiłki naukowców rożnych dyscyplin, m.in. fizyki, chemii, biotechnologii i medycyny.

Prof. Buszewski jest kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK, specjalizuje się w chemii środowiska, fizykochemii powierzchni i chemii analitycznej. Zasiada w wielu krajowych i zagranicznych gremiach naukowych, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, European Society for Separation Science i Societas Humboldtiana Polonorum. W dorobku naukowym ma ponad 350 publikacji. 

rau/ abe/