Jak podkreśla resort, pomoc na utworzenie (przebudowę lub remont) oraz wyposażenie placówek uzyska 76 dziennych domów i 138 klubów. Wsparcie finansowe opiewać będzie na łączną kwotę ponad 35 mln zł.

Dzięki planowanym działaniom, zostanie utworzonych 5 tys. 387 nowych miejsc pobytu dla osób starszych. Najwięcej nowych ośrodków powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20). Z kolei środki na funkcjonowanie uzyska 154 dziennych domów seniora oraz 70 klubów. Całkowita kwota dofinansowania na wspomniany cel to około 15 mln zł.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Program "Senior+ jest skierowany do samorządów prowadzących, bądź też dopiero zamierzających budować na swoim obszarze domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z tego typu placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Jak podkreśla MRPiPS, w ramach wspomnianego programu JST mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,9756,mapa-senior-2018.html