Kompleksowa rewitalizacja obejmuje tzw. projekty zintegrowane, które łączą w sobie zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. Dzięki niej zostaną odbudowane zniszczone drogi i chodniki, uporządkowane parki a także odnowione budynki mieszkalne. Przede wszystkim jednak chodzi o aktywizację zawodową i integrację mieszkańców, a także stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Wartość 13 podpisanych umów opiewa na kwotę 115,4 milionów zł. Warto podkreślić, iż ponad 86 milionów zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Rewitalizacja obejmie obszary zamieszkałe przez około 27,8 tys. mieszkańców.

www.pomorskie.eu, stan z dnia 7 czerwca 2017 r.

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami