Projekt obejmie ogłoszenia publikowane w BZP, jak i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jak pisze "DGP", badanie będzie polegało na automatycznej analizie treści za pomocą narzędzia dostarczonego przez firmę Zamówienia 2.0. Z ogłoszeń wyciągnie się dzięki temu wszelkie możliwe informacje i przeanalizuje pod kątem określonych wskaźników.

Rewolucja w liczeniu terminu na wniesienie odwołania >>>

Jednym z przykładowych wskaźników ma być termin składania ofert. Jeśli będzie zawierał niestandardowe dni wolne, to taki przetarg zostanie oznaczony czerwoną flagą sygnalizującą, że może tu dojść do nieprawidłowości. Zdarza się bowiem, że zamawiający umyślnie wyznaczają terminy w taki sposób, by wykonawcy mieli mało czasu na przygotowanie ofert, a także ewentualne odwoływanie się do KIO.

W efekcie, jeśli przy wielu wskaźnikach pojawi się czerwona flaga, będzie to jasny sygnał, że mogło dojść do nieprawidłowości. Barometr z jednej strony da zatem obraz całego rynku zamówień a z drugiej pozwoli przyjrzeć się szczegółom.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna