W Bydgoszczy i Toruniu radni nie zdecydowali się na podniesienie w 2014 roku podatków od nieruchomości czy środków transportu. "Jedyną zmianą jest wprowadzona przez radnych Torunia korekta podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji - zaznaczyła Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Torunia.

W Toruniu, mimo dokonanych w ostatnim czasie dużych zakupów taboru autobusowego i tramwajowego, pasażerowie nie zapłacą więcej za podróżowanie komunikacją miejską.

Duże zmiany zasad płacenia za przejazdy obowiązują natomiast od 1 stycznia w Bydgoszczy. Mniej zapłacą osoby podróżujące autobusami i tramwajami, korzystające z biletów jednorazowych. Bilety normalne na przejazd komunikacją miejską w Bydgoszczy potaniały z 3,20 zł do 3 zł.

Mniejsze wpływów ze sprzedaży biletów mają równoważyć zmiany w systemie ulg i zwolnień z opłat. Najbardziej znaczące jest podwyższenie z 65 do 70 lat wieku, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami i tramwajami w Bydgoszczy.

Odebrano jednocześnie przywilej bezpłatnych przejazdów kierowcom Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. Prawo do bezpłatnych przejazdów stracili także honorowi dawcy krwi, którym przysługują teraz jedynie przejazdy z ulgą 50 proc. Zlikwidowano także przywilej darmowych przejazdów dla radnych.

Nowością jest prawo do darmowego korzystania z MZK dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Rodziny wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogą darmo korzystać z komunikacji miejskiej w weekendy, a także kupować bilety miesięczne z 75-proc. zniżką (dzieci) i 50-proc. (dorośli). Warunkiem korzystania z tych ulg jest udział w programie "Bydgoska Rodzina 3 Plus".

W Bydgoszczy zmienił się także od 1 stycznia system taryfowy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Wprowadzono opłatę abonamentową, a zamiast trzech taryf wprowadzono około 20 nowych.

Proponując zmiany zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy zapewniał, że nie spowoduje to znacznych różnic w wysokości dotychczas ponoszonych przez mieszkańców opłat, a jedynie uporządkuje system rozliczania. Bez zmian pozostają obowiązujące od lipca 2013 roku opłaty za wywóz śmieci, gdyż stawki zaproponowane przez firmy, które wygrały przetargi, będą obowiązywać do końca 2015 roku.

Pod koniec roku wzrosną w Bydgoszczy czynsze w mieszkaniach komunalnych, ale podwyżka wynika z ustalonego w 2012 roku harmonogramu. Nie zmienią się stawki opłat za parkowanie w centrach miast.