Miejski przewoźnik na zakup trzech, fabrycznie nowych autobusów planuje przeznaczyć kwotę do 3 mln zł. Ponadto, autobusy muszą być niskopodłogowe oraz posiadać silniki diesela.

Zamawiający od wykonawcy wymaga posiadania zdolności kredytowej w wysokości min. 3 mln zł. Wadium ustalono na poziomie 50 tys. zł. Oczekiwane doświadczenie to realizacja co najmniej jednego podobnego zamówienia.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje cena (85%) oraz gwarancja (15%). Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2015 r.

Źródło: www.transport-publiczny.pl