Celem emisji jest spłata kredytów.

Jak poinformował w czwartek płocki Urząd Miasta, ostateczna decyzja w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji zależeć będzie od stanowiska radnych miasta, którzy w tej sprawie będą obradować 26 listopada.

Według projektu emisja obligacji w 2013 r. "pozwoli zoptymalizować zadłużenie miasta i spowoduje, że obsługa zaciągniętych wcześniej zobowiązań stanie się tańsza, przez co wzrosną możliwości inwestycyjne budżetu Płocka".

"Celem emisji jest spłata sześciu kredytów bankowych, zaciągniętych przez gminę Płock w latach 2008-12. Zamiana kredytów bankowych na środki uzyskane z emisji obligacji gminnych niesie dużą korzyść finansową dla samorządu, niższe oprocentowanie uzyskanej pożyczki. A co za tym idzie zmniejsza środki, które corocznie trzeba przeznaczyć na obsługę długu miasta" - wyjaśnił w komunikacie płocki Urząd Miasta.

Projekt zakłada emisję 86 tys. 850 obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda wartych w sumie 86 mln 850 tys. zł. "Emisja ta ma nastąpić w 2013 r. Wykupienie poszczególnych serii tych papierów będzie miało miejsce w latach 2021-25" - podał płocki Urząd Miasta.

Płock był pierwszym w kraju miastem, które po 1945 roku wyemitowało obligacje. Emisja tych papierów miała miejsce w 1993 r., a uzyskane wtedy środki - ponad 820 mln ówczesnych złotych (przed denominacją) - posłużyły m.in. do sfinansowania budowy nowoczesnej stacji uzdatniania wody.

W latach następnych Płock przeprowadził jeszcze trzy emisje obligacji, ostatnią w 2010 r. o wartości 80 mln zł. Pozyskane wówczas wpływy przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.