W Sejmie IX kadencji wśród 460 posłów będzie 176 posłów, którzy debiutują w ławach sejmowych bądź wracają do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn. Panie stanowić będą blisko 29 proc. składu Izby. Ich liczba w ławach poselskich rośnie z wyborów na wybory.

Pierwsze posiedzenie Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy marszałkiem seniorem Sejmu został Antoni Macierewicz. Uzasadniając tę decyzję, prezydencki rzecznik Błażej Spychalski wskazywał, że prezydentowi zależało, by w roku 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu, marszałkiem seniorem w Sejmie była osoba o "pięknej karcie opozycyjnej".

Na początku inauguracyjnego posiedzenia prezydent wygłosi orędzie.

Następnie posłowie złożą ślubowanie. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg".

Po ślubowaniu marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu, który przejmie przewodnictwo obrad.

Sejm, w drodze uchwały, ustala liczbę wicemarszałków. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie.

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.

Na pierwszym posiedzeniu głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, który - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Czytaj też: Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic >