Jak podkreślił w sobotę Piotr Müller, od momentu napaści Rosji na Ukrainę działania rządu opierały się przede wszystkim na pracy urzędów wojewódzkich oraz służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Decyzja o powołaniu na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera pozwoli w płynny sposób kontynuować dotychczasowe działania oraz podejmować kolejne inicjatywy - przekazał. 

Wcześniej, bo 1 kwietnia 2022 r., wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 721), które jeszcze tego samego dnia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Czytaj również: Od soboty uchodźcy z Ukrainy mogą składać wniosek 500 plus przez internet

Jak podała PAP, rzecznik rządu poinformował, że jednym z zasadniczych zadań nowego pełnomocnika będzie koordynacja i realizacja działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy pomiędzy poszczególnymi resortami. - Istotna część nowych i przyszłych zadań administracji rządowej oraz samorządowej wynika bezpośrednio z przybycia uchodźców. Zadaniem pełnomocnika będzie także współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi - dodał.

Paweł Szefernaker w listopadzie 2015 r. został powołany na sekretarza stanu w KPRM, a w styczniu 2018 r. na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełni też funkcję Pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym. Sprawuje nadzór nad wojewodami, a także odpowiada za współpracę z samorządem terytorialnym. Koordynuje działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto nadzoruje Departament Spraw Obywatelskich oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.