W trakcie konferencji „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami regionalnego rynku pracy", która odbyła się 23 maja br. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie pani minister edukacji narodowej Katarzyna Hall stwierdziła, iż nowe technologie na rynku pracy powinny być obecne w szkolnictwie zawodowym i dlatego edukacja musi za nimi nadążać.

Pani minister zachęciła również do zapoznawania się z projektami rozporządzeń dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym. Teksty projektów aktów prawnych można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak podkreśliła pani minister: - Wszyscy chcemy, żeby nasze szkoły kształciły specjalistów potrzebnych na rynku, dlatego proces modernizacji kształcenia zawodowego jest konieczny i musi nieustannie trwać.

Na konferencję zaproszono nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców oraz pracodawców z województwa pomorskiego a także przedstawicieli innych regionów oraz ekspertów krajowych.

Źródło: www.men.gov.pl