The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.
Portal Prawo.pl jest wśród patronów medialnych wydarzenia.

Otwieranie danych elementem rewolucji cyfrowej

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślił, że jesteśmy obecnie na etapie rewolucji cyfrowej. - Znaczenie danych jest podkreślane na całym świecie, jest obecne w debatach publicznych, liderzy cyfryzacji podkreślają, że cyfryzacja i dane będą zmieniać oblicze gospodarek – mówił. Jak dodał, proces otwierania danych jest ważny, co można obserwować m.in. w cyfrowej postaci na portalu dane.gov.pl.

- To jeden z najsolidniejszych zbiorów danych w UE i robimy wszystko, aby dane tam zawarte były najwyższej jakości – podkreśla. Wiceminister zaprosił do odwiedzania tego portalu na bieżąco, ale także żeby korzystać z innych danych otwartych kluczowych dla gospodarki.

Otwarte dane są podkreślone w działaniach bieżących rządu przez powoływania pełnomocników do spraw otwartości danych. – Uczą oni, jak ważne jest, by dane otwierać – mówił Adam Andruszkiewicz. Jak dodał, administracja rządowa i samorządowa każdego transparentnego państwa powinna być gotowa na otwieranie danych. Podkreślił też znaczenie rządowego Programu otwierania danych na lata 2021-27.

Ważna jest jakość danych

Adam Andruszkiewicz zaznaczył, że ważne jest, aby w najbliższych latach Polska umocniła się i znalazła się wśród liderów otwierania danych. - Musimy pamiętać, żeby tworzyć przyjazne środowisko do otwierania danych, które potrafi korzystać z danych umiejętnie i jak ważne jest partycypowanie w otwieraniu danych. Sama jakość danych jest niezwykle ważna żeby mogły być ponownie wykorzystane - dodał.

Szymon Lewandowski, prawnik w dziale ds. Polityki danych i innowacji w DG CONNECT Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej, podkreślił, że w Europie planowane jest w najbliższym czasie przyjęcie aktu wdrażającego, który będzie stanowił o danych wysokiej wartości, które mają wysoki potencjał wykorzystania.

- W zeszłym roku szeroko konsultowane było wśród państw członkowskich, również ze stowarzyszeniami, i powstało opracowanie zawierające ocenę oddziaływania, która po zatwierdzeniu zostanie przedstawiona wraz z projektem listy zestawu danych wysokowartościowych. W przyszłym roku może wejść on w życie – zaznaczył.

Szymon Lewandowski zapowiedział też powstanie centrów wsparcia, które będą pomagać w tym jak technicznie umożliwić dzielenie danych. - Kiedy stworzymy jednolity rynek danych zgodnie ze strategią, to będziemy w stanie w zasadniczym stopniu przyczynić się do odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie spowodowanym COVID – zaznaczył.