Od 1 lipca br. obowiązuje art. 91 ust. 3a p.z.p., zgodnie z którym wykonawca, składając ofertę, musi poinformować zamawiającego o tym, że będzie on miał obowiązek odprowadzić podatek i wskazać usługi, których to będzie dotyczyć.

Od lipca zmiany w obowiązkach podatkowych w PZP >>>

Jak pisze "DGP", z uwagi na to, że jest to nowy obowiązek, wykonawcy o nim zapominają. W takiej sytuacji, ścieżka postępowania zamawiającego nie jest jednoznaczna, bo niewiadomo czy należy odrzucić ofertę, czy może wezwać do jej uzupełnienia lub samodzielnie ustalić, które elementy są objęte odwróconym podatkiem.

Stanowisko KIO w tej kwestii jest rozbieżne. W wyroku Izby z 20 listopada 2015 r. (KIO 2422/15) skład orzekający opowiedział się za koniecznością odrzucenia oferty w sytuacji, gdy wykonawca nie załączył do oferty oświadczenia, które informowałoby zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego.

Z kolei w wyroku z 13 listopada 2015 r. (KIO 2362/15) Izba uznała, że nie było zamiarem ustawodawcy obwarowanie nowego obowiązku sankcją w postaci odrzucenia oferty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł