Orlików jest już w Polsce 2604, jednak wciąż wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że oprócz gry w piłkę nożną kompleksy te przystosowane są do wielu innych sportów (np. siatkówka, koszykówka, tenis, czy badminton). Mało kto wie czym zajmują się animatorzy i kto finansuje ich wynagrodzenie. Poprawy wymaga komunikacja z mieszkańcami na temat oferty boisk orlik – mówią samorządowcy i lokalni działacze z Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów.


KSKL.

Prezentacja raportu pt. Czym jest Orlik dla społeczności lokalnej? z udziałem m.in. Dariusza Buzy – dyrektora Departamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Moniki Chabior – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, będącej operatorem programu Nasz Orlik, odbyła się we wtorek 25 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Popatrzenie na funkcjonowanie orlików oczami lokalnych liderów jest kolejnym ważnym krokiem do naszego lepszego rozumienia ich społecznej misji – powiedziała podczas prezentacji Monika Chabior.
 

Raport został opracowany na podstawie badań zrealizowanych przez Krajową Sieć Konsultacyjną Liderów przy stowarzyszeniu Szkoła Liderów. Dane i opinie zbierało 60 lokalnych liderów – samorządowców i aktywistów. Dzięki temu raport ma niezwykłą wartość – pisany jest z perspektywy lokalnej, a nie tylko eksperckiej. Rekomendacje są dobrze zakorzenione w możliwościach danych społeczności. Liderzy zapoczątkowali również debaty na temat tego, czym jest i czym powinien być orlik w swoich społecznościach.

- Interesowało nas znaczenie orlików dla lokalnej społeczności, społeczne aspekty funkcjonowania tych boisk orlik oraz ich modele zarządzania i finansowania orlików. Prezentacja raportu była okazją do kontynuacji tej dyskusji w rożnych środowiskach, włączając w nią decydentów z poziomu ministerstwa, władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz ludzi pracujących na orlikach, a także takich, którzy z nich korzystają lub będą korzystać – mówi Kuba Radzewicz, koordynator KSKL.

Raport dostępny jest na stronie http://kskl.eu/portfolio-posts/raporty/