Na zorganizowanej w Łodzi konferencji "Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" wicepremier mówił, że rząd właśnie przeprowadza reformę funkcjonowania organizacji pozarządowych. -  Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji na poziomie lokalnym bez dobrej współpracy samorządów i organizacji pozarządowych - mówił.

Czytaj: Wicepremier pokieruje komitetem wspierającym/nadzorującym sektor pozarządowy>>
 

Według wicepremiera Glińskiego zmianom ma pomóc powołanie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. - To takie małe ministerstwo, instytucja konstytucyjna, za którą ja będę odpowiedzialny - stwierdził. - To, że jego przewodniczący jest członkiem Rady Ministrów podniesie poziom polityczny rozwiązywania wielu kwestii. Dlatego przenieśliśmy obowiązki obsługi organizacji pozarządowych z Ministerstwa Rodziny do Kancelarii Premiera - podkreślał.

Zobacz w LEX: Dotacje dla organizacji pożytku publicznego z budżetu jednostek samorządu terytorialnego >

Ważną zmianą jest też, według wicepremiera, powołanie Narodowego Instytut Wolności. - Ma on na celu prowadzenie programów wsparcia dla organizacji samorządowych. Takim programem jest FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - dodał Gliński.