Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Powołanie Instytutu-Centrum i Komitetu wzbudza kontrowersje. Rząd i większość parlamentarna twierdzą, że organy te mają wspierać organizacje pozarządowe. Same organizacje widzą w nich raczej formę nadzoru nad działalnością "trzeciego sektora", część z nich też obawia się, że fundusze trafią teraz do organizacji i instytucji sympatyzujących z władzami.

Czytaj: Pełnomocnik rządu: nie chcemy przejąć kontroli nad organizacjami>>

Powołując wicepremiera Piotra Glińskiego na przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prezydent Andrzej Duda stwierdził, że działalność organizacji pozarządowych musi być wspierana. - Tak się dzieje we wszystkich państwach o społecznej gospodarce rynkowej - mówił we wtorek prezydent. I zaznaczył, że wsparcie dla organizacji pożytku publicznego powinno być realizowane w sposób mądry, zaś nadzór nad tym zadaniem będzie sprawował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.
- Jest to funkcja bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, bardzo ważna dla realizacji zadań ustrojowych państwa, bo to jest także element realizacji zadań ustrojowych państwa, zadań publicznych - mówił o przewodniczącym Komitetu prezydent.

Natomiast mówiąc o roli organizacji pozarządowych przezydent stwierdził, że sprawy powinny być załatwiane jak najbliżej obywateli. - Dopiero kiedy element obywatelski nie jest w stanie ich zrealizować, wówczas powinny wkraczać podmioty władzy publicznej - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

- Jestem przekonany, że ta ustawa o Narodowym Instytucie Wolności, powołująca Komitet ds. Pożytku Publicznego w sposób bardzo zdecydowany przyczyni się do tego, aby ta dziedzina funkcjonowania naszego państwa i polskich realiów ustrojowych działała jak najlepiej - powiedział Duda. (ks/pap)