Celem inwestycji jest przede wszystkim rozbudowa zaplecza technicznego PKP Cargo.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny (90 proc.) oraz gwarancja (10 proc.).

Zadaniem wykonawcy w przetargu, w zadaniu rozbudowy hali napraw wagonów w Poznaniu będą: prace ziemne, wykonanie fundamentów hali, wyznaczenie trzech żelbetowych kanałów roboczych, wybudowanie fundamentów pod podnośniki Kutruffa i wykonanie odpowiednich płyt żelbetowych pod torowisko w hali.

Modernizacja układu torowego w poznańskim Franowie zakłada natomiast ułożenie torowiska w rozbudowywanym budynku, a także przed nim.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl