Przedmiotem zamówienia jest tzw. budowa „pod klucz” farmy, która będzie składać się z sześciu wież o wysokości 100 metrów każda z turbinami po 2 MW. Średnica rotora ma wynosić 90 metrów.

Termin składania ofert został wyznaczony na 10 września br. Kwota wadium wynosi 1,5 mln zł. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.

Inwestycja zakłada także realizację infrastruktury towarzyszącej oraz wyprowadzenie mocy do sieci dystrybucyjnej przez już istniejącą stację 30/110kV Kisielice. Przewidywana jest też rozbudowa tej stacji.

Farma wiatrowa planowo ma zostać oddana do użytku do 20 listopada 2015 r.

Źródło: www.wnp.pl