Podniesienie składki rentowej o 2 punkty procentowe dotyczyć będzie wszystkich podmiotów gospodarczych objętych ubezpieczeniem rentowym.

Taką zmianę zaproponowało 24 listopada 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tej zmiany jest zwiększenie dochodów funduszu rentowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.