Ustawa zmieniająca sposób obliczania Produktu Krajowego Brutto trafi teraz do podpisu prezydenta. Senatorowie przyjęli ją bez poprawek. Przygotowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, którą Sejm uchwalił 7 maja mówi o dostosowaniu sposobu obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju na poziomach: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.

 

Wspólna klasyfikacja podziału regionalnego

Z uzasadnienia ustawy wynika, że europejskie statystyki regionalne opierają się na wspólnej klasyfikacji podziału regionalnego, zwanej +Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych+ (NUTS). W zależności od ich przeznaczenia na poziomie narodowym lub europejskim, niezbędne są różne poziomy statystyk regionalnych.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą liczenia PKB dla Mazowsza >>

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w europejskiej klasyfikacji podziału regionalnego NUTS Państwa Członkowskie przyjmują co najmniej trzy hierarchiczne poziomy szczegółowości. Poziom NUTS (od 1 do 3) jest uzależniony od kryteriów administracyjnych i ludnościowych.

Po zmianach prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.