Do znowelizowanego art. 14 p.z.p. dodany został ustęp 2. Stanowi on o tym, że sobota jest dniem wolnym od pracy. Przed nowelizacją, przepisy p.z.p. wskazywały, że do czynności zamawiających i wykonawców stosuje się przepisy k.c., jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

Zestawienie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji PZP >>>

Skutkuje to możliwością wydłużenia terminu, jeśli podstawowy termin na wniesienie środków odwoławczych upływa w sobotę. W stanie sprzed nowelizacji wykonawca faktycznie musiałby wnieść pismo już w piątek, ze względu na fakt, iż KIO nie jest czynna w soboty. Po nowelizacji termin upłynie dopiero w poniedziałek. 

Jak wskazuje "Rz" zasadniczym minusem wprowadzenia takiej zmiany jest fakt, że prawo zamówień publicznych zostaje oddzielone od podstawowych zasad liczenia terminów w polskim porządku prawnym. Z drugiej strony jest ona korzystna przede wszystkim dla wykonawców i ma zasadnicze znaczenie we wszystkich czynnościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł