Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców to wielki ukłon dla tych przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność gospodarczą. Wysokość podatku od nieruchomości w związku z posiadanymi przez nich gruntami, budynkami i ich częściami może ulec nawet trzykrotnemu zmniejszeniu.

Nowa ustawa, która obecnie jest na etapie konsultacji, przewiduje, że od 2011 r. przedsiębiorcy, którzy zawieszą swoją działalność gospodarczą, zapłacą dwu- a nawet trzykrotnie niższy podatek od nieruchomości.

Gdyby projekt ustawy udało się uchwalić, oznaczałoby to, że zmianie uległaby kwalifikacja gruntów posiadanych przez przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność. W okresie zawieszenia opłacaliby oni podatek według stawek od gruntów, nieruchomości i ich części przewidziany dla nieruchomości pozostałych, a nie jak dotychczas związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty takiego podatku byłyby o połowę lub o nawet trzykrotność niższe.

Pozytywnie o proponowanej zmianie wypowiadają się też eksperci. Zdaniem Michała Nielepkowicza, starszego konsultanta w Ernst&Young, to szansa szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących działalność sezonowo, którzy w obecnym stanie prawnym zmuszeni są często do zakończenia działalności.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 14 maja 2010 r.