Prezes NIK - Krzysztof Kwiatkowski - w trakcie swojego wystąpienia na VII Kongresie Regionów we Wrocławiu przedstawił raport dotyczący rozwoju e-Administracji w Polsce. Z wyników kontroli jasno wynika, że należy podjąć działania mające na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Jednym z głównych problemów jest niska popularność e-usług wśród obywateli (wyjątkiem są elektroniczne skrzynki podawcze). Szef NIK zwrócił uwagę na fakt, że zaledwie dwa procent mieszkańców gmin korzysta z takich udogodnień. W trakcie swojej prezentacji starał się również odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie wykorzystać środki przeznaczone na komunikację z mieszkańcami przez Internet.

Zdaniem NIK, należy więc podjąć działania mające na celu poprawę świadczenia e-Usług. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność zweryfikowania przepisów odnoszących się obowiązku przedkładania dokumentów w formie papierowej, w trakcie załatwiania spraw w sposób elektroniczny. NIK zwraca ponadto uwagę na problemy dotyczące:
- konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
- bagatelizowania promocji usług elektronicznych zarówno na poziomie ogólnokrajowym oraz lokalnym
- wykluczenia cyfrowego seniorów
- dominacji tradycyjnej formy wypełniania dokumentów (ma to związek z pomocą udzielaną przez pracownika określonej instytucji oraz możliwością dokonania w urzędzie natychmiastowych poprawek).

(nik.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami