Odcinek drogi S17 będzie miał 13,2 km i zgodnie z deklaracjami zwycięskiego wykonawcy powstanie w ciągu 34 miesięcy (do czasu nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Spółka Mota Engil udzieliła także 10-letnią gwarancję jakości.

- Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj, co oznacza iż wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wybuduje trasę - podano również.

O wyborze wykonawcy zdecydowało kryterium ceny (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Kierowcy nową trasa pojadą w połowie 2019 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl