– Kreatywni i przedsiębiorczy studenci mogą być znakomitym zapleczem intelektualnym dla organów samorządowych. Warto rozważyć większe zaangażowanie przedstawicieli studentów w sprawy regionu – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Wśród zadań Rzeczników ds. Studentów mogłaby się znaleźć m.in. współpraca z władzami lokalnymi w sprawach ważnych dla społeczności studenckiej, m.in. udział w podejmowaniu rozstrzygnięć w przyznawaniu stypendiów dla studentów i młodzieży szkolnej. Ich zadaniem byłoby także sygnalizowanie i podejmowanie regionalnych inicjatyw na rzecz polityki stypendialnej oraz rozwoju uczelni.

Wojewódzki Rzecznik ds. Studentów mógłby być rekomendowany przez Parlament Studentów RP lub też lokalne porozumienia samorządów studenckich poszczególnych uczelni, które w wielu województwach już istnieją. – Byłabym również wdzięczna za rozważenie powierzenia Rzecznikom ds. Studentów niezwykle istotnego zobowiązania – stania na straży uprawnień zapisanych w Karcie Praw Studenta oraz ochrony praw studentów w procesach likwidacji, przekształceń czy konsolidacji szkół wyższych działających w regionie – dodaje minister Kudrycka.