Mniej opiekunów rodzin w powiatach

Tylko rodziny zastępcze, które mają krótki staż funkcjonowania, będą obowiązkowo objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dzięki temu powiaty zaoszczędzą na ich zatrudnieniu.

Jednym z obowiązków, które na powiaty nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest zatrudnianie tzw. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Przepisy wskazują, że jeden koordynator może przypadać na nie więcej niż 15 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przeciwko ich wprowadzeniu protestowały samorządy, które wskazywały, że będą musiały ze swoich budżetów stworzyć kilka tysięcy etatów dla opiekunów rodzin zastępczych. Zgodnie z dodanym do ustawy art. 230a, w okresie trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów (czyli od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r.) obowiązkowym wsparciem koordynatora będą objęte tylko te rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które na dzień 31 grudnia 2011 r. nie będą miały 3-letniego stażu. W tym okresie przejściowym, dla rodzin z dłuższym doświadczeniem rolę koordynatora będzie pełnił organizator pieczy zastępczej, czyli pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 14 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 14 czerwca 2011 r.