Resort cyfryzacji przedstawił dokument prezentujący zarys swojego stanowiska, w kwestii najistotniejszych elementów Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC), oraz innych ważnych zagadnień cyfrowych. MC pragnie, aby akt ten był podstawą do formułowania transparentnego i spójnego stanowiska w sprawach, gdzie wymaga tego interes naszego kraju.

Opublikowana strategia porusza praktycznie cały zakres polityki cyfrowej, w tym m.in. platformy internetowe, swobodny przepływ danych czy stanowisko Ministerstwa w kwestiach europejskiego wymiaru cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo zwraca również uwagę na rolę jaką w trakcie konsultowania dokumentu odegrały opinie oraz sugestie zgłoszone przez zainteresowane osoby. Wszystkie przedstawione uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane. Spora ich część została uwzględniona lub zasygnalizowana w końcowej wersji dokumentu.

Wiele z sugestii miało charakter wdrożeniowy i odnosiło się do szczegółowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem resortu cyfryzacji. Ministerstwo przewiduje jednak możliwość kontaktowania z zainteresowanymi w trakcie realizacji działań wdrożeniowych. Pozwoli to na sprecyzowanie oraz rozszerzenie przedstawionych opinii.

Wszystkie otrzymane w trakcie konsultacji uwagi dostępne są pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/kierunki-dzialan-europejskich-ministra-cyfryzacji

 

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami