Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego to wspólna propozycja Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej - www.mf.gov.pl opublikowało wzór wieloletniej prognozy finansowej. W skład zespołu, który opracował wzór, wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i samorządów. Zgodnie z art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Organy stanowiące jednostek samorządowych (m.in. rady gmin) muszą uchwalić pierwszą wieloletnią prognozę nie później niż uchwałą budżetową na rok 2011. Dokument wypracowany przez zespół zawiera wskazówki, jak sporządzić prognozę, jakie dane budżetowe musi ona zawierać oraz ustala założenia makroekonomiczne. Opracowano też wzór formularza wieloletniej prognozy finansowej. Dane wykazane w dokumencie, który przygotują jednostki, będzie skierowany m.in. do mieszkańców, firm i kredytodawców.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 9 lipca 2010 r.